นโยบายความเป็นส่วนตัว


ผู้ให้บริการเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการอย่างไร

1. เมื่อผู้ใช้บริการของ DPbit.com หรือใช้แอพพลิเคชั่นของ DPbit.com ผู้ให้บริการมีการเก็บข้อมูลที่ได้มีการส่งข้อมูลดังกล่าวให้ผู้ให้บริการจากคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมืออื่นๆ ที่ผู้ใช้บริการได้ทำการใช้บริการนั้น ซึ่งข้อมูลที่ถูกเก็บรวมถึงไอพีแอดเดรส, ข้อมูลเครื่องมือที่ใช้รวมถึงโดยไม่จำกัดประเภทอุปกรณ์ ชื่อ ชนิด ระบบปฏิบัติการ เครือข่ายโทรศัพท์มือถือและข้อมูลการใช้งานบนเว็บไซต์เช่นบราวเซอร์และปริมาณข้อมูลที่ถูกส่งและได้รับและหน้าที่ผู้ใช้บริการที่ได้เข้าเว็บไซต์ของผู้ให้บริการในระหว่างผู้ใช้บริการเข้ามาเยี่ยมชมนั้น
2. ผู้ใช้บริการจะต้องมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปสำหรับการที่จะใช้บริการ DPbit.com
3. ในกรณีหากว่าผู้ใช้บริการได้มีการสร้างบัญชีเพื่อขอรับบริการภายใต้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการนั้นผู้ให้บริการมีความจำเป็นที่จักต้องเก็บข้อมูลของผู้ใช้บริการดังต่อไปนี้
  • ข้อมูลการติดต่อ ได้แก่ ชื่อสกุล, ที่อยู่, หมายเลขโทรศัพท์, อีเมล์ ไอดี และข้อมูลอื่นๆ ที่มีความจำเป็นสำหรับการติดต่อผู้ใช้บริการ
  • ข้อมูลทางด้านบัญชี ได้แก่ หมายเลขบัญชีธนาคารและหมายเลขเก้าหลักตามที่ธนาคารได้กำหนด (เร้าติ้งนัมเบอร์) และหรือหมายเลขบัตรเครดิตที่ทางผู้ใช้บริการได้ทำการผูกไว้กับบัญชีของทางผู้ให้บริการหรือเมื่อมีการใช้สำหรับการชำระค่าบริการภายใต้การให้บริการของผู้ให้บริการเองนั้น
4. ก่อนที่ผู้ใช้บริการจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ใช้บริการอาจจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางผู้ให้บริการเพื่อที่ผู้ให้บริการจะได้ทำการยืนยันตัวตนและที่อยู่ของผู้ใช้บริการ เพื่อใช้ประกอบสำหรับวัตถุประสงค์ในการบริหารความเสี่ยง โดยข้อมูลนี้อาจรวมถึงข้อมูลส่วนตัวอาทิเช่น วันเกิด เลขที่ประกันสังคมและข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ โดยที่ผู้ให้บริการสามารถเก็บข้อมูลซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการจากบุคคลที่สามได้เช่นกันยกตัวอย่างเช่นข้อมูลจากสถาบันเครดิตแห่งชาติหรือระบบบริการการยืนยันตัวตนอื่นๆ
5. เมื่อผู้ใช้บริการได้มีการขอรับบริการผ่านทาง DPbit.com นั้นผู้ให้บริการมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมและการใช้งานอื่นๆ ของผู้ใช้บริการภายใต้เว็บไซต์ของผู้ให้บริการเองและและผู้ให้บริการอาจเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์โทรศัพท์ส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หรืออุปกรณ์เชื่อมต่ออื่นใด เพื่อเป็นการป้องกันการทำนิติกรรมที่อาจจะส่งผลเสียหายซึ่งกระทบต่อบัญชีของผู้ใช้บริการทั้งทางตรงหรืออาจส่งผลกระทบต่อสมาชิกท่านอื่น ซึ่งขอรับบริการจากทางผู้ให้บริการในทางอ้อมเช่นกัน
6. ผู้ใช้บริการสามารถเลือกช่องทางเพื่อที่จะให้ผู้ให้บริการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการที่ถูกเก็บไว้กับบุคคลที่สาม อาทิเช่นผ่านช่องทางการสื่อสารระบบออนไลน์ อาทิเช่น Facebook และ Twitter โดยที่ผู้ให้บริการสามารถเข้าถึงข้อมูลดังกล่าวตามที่รับอนุญาตซึ่งเป็นไปตามข้อตกลงของเว็บไซต์นั้นๆและอาจจะถูกควบคุมโดยการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้บริการ
7. การที่ผู้ใช้บริการเชื่อมบัญชีของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สามกับบัญชีของผู้ให้บริการภายใต้เว็บไซต์ DPbit.com นั้นและอนุญาตให้ DPbit.com เข้าถึงข้อมูลนั้น โดยที่ผู้ใช้บริการยินยอมให้ผู้ให้บริการรวบรวม เก็บข้อมูลต่างๆ และสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์ได้ตามแนวทางที่กำหนดไว้กับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ เพื่อที่จะป้องกันจากการถูกโจรกรรมการใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการในทางที่ผิดนั้น ผู้ให้บริการอาจจะทำการรวบรวมข้อมูลส่วนตัวที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน หรือการโอน ถ่าย ใดๆ
8. ภายใต้การใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของผู้ให้บริการหรือการขอรับบริการใดๆ ก็ตามแต่จากทางผู้ให้บริการ ตัวอย่างเช่น ผู้ให้บริการอาจจะมีการประเมินความเสี่ยงในส่วนของระบบคอมพิวเตอร์, โทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆที่ผู้ใช้บริการใช้เข้าขอรับบริการผ่านช่องทางเว็บไซต์ของผู้ให้บริการ เพื่อเป็นการป้องกันการใช้ระบบซอฟแวร์ใดๆ ก็ตามแต่ที่มีจุดประสงค์ร้ายหรือสิ่งอื่นๆใดที่อาจมากระทบการบริการของผู้ให้บริการเองนั้น อย่างไรก็ตามแต่ผู้ให้บริการอาจจะเก็บข้อมูลส่วนตัวเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้บริการหรือการเก็บรวบรวมข้อมูลจากทางฝ่ายบริการลูกค้าของทางผู้ให้บริการ

การเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการบางส่วนต่อผู้ใช้บริการท่านอื่น

ในกรณีใดๆ ก็ตามแต่สำหรับการดำเนินการชำระการทำธุรกรรมของผู้ใช้บริการนั้น ผู้ให้บริการอาจจะจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวบางส่วนของผู้ใช้บริการกับบุคคลที่สามหรือบริษัทอื่นที่ผู้ใช้บริการต้องการชำระหรือรับการชำระ ข้อมูลนี้รวมถึงข้อมูลการติดต่อของผู้ใช้บริการ วันที่ได้ทำการลงทะเบียน จำนวนครั้งของการชำระที่ได้รับจากผู้ใช้บริการที่ได้รับการยืนยันตัวตนแล้วและข้อมูลการยืนยันอำนาจการควบคุมบัญชีธนาคารที่ผู้ใช้บริการได้ทำการ ระบุไว้โดยข้อมูลดังกล่าวจะถูกส่งให้กับทางผู้ใช้บริการท่านอื่นๆ ที่ได้มีการทำธุรกรรมผ่านช่องทางการให้บริการของผู้ให้บริการด้วยเช่นกัน นอกจากนี้ ข้อมูลดังกล่าวอาจจำเป็นต้องเปิดเผยกับบุคคลที่สามซึ่งเป็นบริษัทที่มีช่องทางการให้บริการผ่านระบบของผู้ให้บริการ บริษัทดังกล่าวไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้ข้อมูลของผู้ใช้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆที่นอกเหนือไปจากการอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมผ่านผู้ให้บริการเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการได้ทำการโอนถ่าย ยักย้ายบิทคอยน์ด้วยบัญชีที่เปิดกับผู้ให้บริการเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขายสินค้าหรือบริการ ผู้ให้บริการหรือผู้ใช้บริการเองนั้นอาจจำเป็นต้องให้ข้อมูลของสถานที่จัดส่งสินค้าแก่ผู้จำหน่ายสินค้า เพื่อให้ธุรกรรมดังกล่าวสำเร็จลุล่วงโดยที่ผู้จำหน่ายสินค้าไม่สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการทำประโยชน์ด้านการตลาดของตนเว้นแต่จะได้รับการยินยอมจากผู้ใช้บริการ หากความพยายามในการชำระเงินแก่ผู้จำหน่ายสินค้าของผู้ใช้บริการล้มเหลวหรือถูกยกเลิกในภายหลัง ผู้ให้บริการอาจจำเป็นต้องเปิดเผยรายละเอียดข้อมูลของธุรกรรมที่ไม่สำเร็จดังกล่าวแก่ผู้จำหน่ายสินค้าเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การระงับข้อพิพาท โดยที่ผู้ให้บริการอาจเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ของผู้จำหน่ายสินค้าแก่ผู้ซื้อเพื่อที่ผู้ซื้อสามารถคืนสินค้าแก่ผู้จำหน่ายได้ ผู้ให้บริการได้ทำงานร่วมกับบริษัทบุคคลที่สามรวมถึงร้านค้าต่างๆ เพื่อที่จะทำให้พวกเขายอมรับหรืออำนวยความสะดวกสำหรับการชำระเงินแก่หรือจากผู้ใช้บริการผ่านบัญชีที่เปิดกับผู้ให้บริการในการกระทำเช่นนั้นบริษัทดังกล่าว อาจจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้บริการแก่ผู้ให้บริการบางส่วนอาทิเช่นอีเมล์หรือหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ใช้บริการเพื่อที่จะแจ้งผู้ใช้บริการให้ทราบเมื่อผู้ใช้บริการได้รับการชำระหรือเมื่อผู้ใช้บริการได้ทำการชำระเงินไปยังบุคคลที่สามนั้นๆ ซึ่งทางผู้ให้บริการใช้ข้อมูลดังกล่าวในการยืนยันว่าผู้ใช้บริการคือลูกค้าของทางผู้ให้บริการและเพื่อยืนยันว่าการชำระด้วยบิทคอยน์ได้รับการยอมรับหรือใช้ข้อมูลดังกล่าวในการส่งข้อความการแจ้งเตือนเมื่อใดก็ตามที่ผู้ใช้บริการได้รับการชำระเงิน รวมถึง หากผู้ใช้บริการต้องการให้ผู้ให้บริการยืนยันสถานะเป็นลูกค้าของผู้ใช้บริการแก่บริษัทบุคคลที่สาม ผู้ให้บริการสามารถกระทำได้ อย่างไรก็ตามแต่ผลผูกพันเกี่ยวกับธุรกรรมที่ผู้ใช้บริการได้ดำเนินการผ่านทางคู่ค้าบุคคลที่สามนั้นถือเป็นการปฏิบัติตามข้อกฎหมายและผลผูกพันทางสัญญาระหว่างผู้ใช้บริการกับทางคู่ค้าเองทางผู้ให้บริการไม่รับผิดชอบในการกระทำใดๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยตรงหรือทางอ้อมสำหรับการบริการนั้นเช่นกัน

ผู้ใช้บริการสามารถทำการแก้ไขข้อมูลส่วนตัวได้อย่างไร

ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบความถูกต้องหรือทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการได้ทุกเวลาโดยการเข้าบัญชีของผู้ใช้บริการและเข้าไปที่ โปรไฟล์ หรือว่า ข้อมูลส่วนตัว โดยสิทธิดังกล่าวได้ถูกจำกัดให้ถือเป็นสิทธิส่วนตัวของผู้ใช้บริการ หากผู้ใช้บริการได้ทำการให้บุคคลอื่นใช้บริการผ่านบัญชีของผู้ให้บริการเองนั้น ถือเป็นความเสี่ยงที่อาจจะเกิดข้อพิพาทกับนโยบายส่วนตัวฉบับนี้ได้ ในกรณีที่ผู้ใช้บริการได้ทำการขอปิดบัญชีการขอรับบริการของผู้ให้บริการนั้น ผู้ให้บริการจะกำหนดสถานะทางบัญชีของผู้ใช้บริการในฐานข้อมูลว่า “ปิดบัญชี” แต่ยังคงเก็บรักษาข้อมูลทางบัญชีไว้ในฐานระบบ ซึ่งมีความจำเป็นต่อการป้องกันการถูกโจรกรรมทางบัญชี เพื่อปกป้องมิให้บุคคลผู้มิประสงค์ดีเข้ามายังฐานข้อมูลบัญชีดังกล่าว ทางผู้ให้บริการไม่อนุญาตให้ผู้ที่ปิดบัญชีไปแล้วจะทำการเปิดบัญชีอื่นใหม่ได้ อย่างไรก็ตามแต่ หากผู้ใช้บริการปิดบัญชีกับทางผู้ให้บริการแล้วนั้น ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้บริการจะไม่ถูกนำไปใช้ในกรณีใดๆ ก็ตามแต่ รวมถึงการนำไปเปิดเผยให้กับบุคคลที่สาม เว้นแต่หากจะมีความจำเป็นเพื่อป้องกันการถูกโจรกรรมทางข้อมูลของฐานระบบและปฏิบัติตามข้อบังคับภายใต้กฎหมายที่บังคับหรือเกี่ยวข้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้